Zdalna Szkoła+

Gmina Karlino realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Celem projektu jest wsparcie szkół poprzez zakup sprzętu komputerowego (26 laptopów i 10 tabletów) dla uczniów i nauczycieli umożliwiającego realizację nauki zdalnej

Dofinansowanie projektu z UE:

94 950,00 zł

W dniu 5 czerwca 2020 r. Gmina Karlino popisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczaca realizacji projektu grantowego pn. „zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 94 950,00 zł, zakupionych zostanie 26 sztuk laptopów i 10 tabletów, które trafią do 5 szkół z terenu Gminy Karlino.

Programem zostało objętych 20 osób w tym uczniowie ( w tym 11 uczniów z rodzin wielodzietnych 3+) i nauczyciele.

Accessibility Toolbar