SUPER PRZEDSZKOLAK – nowa jakość edukacji

Logotypy firm

Gmina Karlino w dniu 08.04.2024r. podpisała umowę na realizację projektu SUPER PRZEDSZKOLAK-nowa jakość edukacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania:

– zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem i zapewnienie bieżącego funkcjonowania,

– podniesienie kompetencji nauczycieli,

– wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i indywidualizacja pracy z dziećmi poprzez realizację zajęć specjalistycznych: zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością, zajęć wczesnego wspomagania, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, społeczno-emocjonalnych, integracji sensorycznej oraz terapii przez sztukę,

– podniesienie umiejętności podstawowych poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających: językowych z języka angielskiego, matematycznych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz umiejętności przekrojowych: poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie i przedsiębiorczość oraz kompetencje zielone i umiejętności poznawcze z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele Przedszkola Miejskiego              w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Daszewie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Karlino do 31.08.2025r. poprzez podniesie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym, podniesienie kompetencji  nauczycieli, doposażenie 4 przedszkoli (Przedszkola Miejskiego w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie i Małego Przedszkola przy SP w Daszewie oraz utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Efektem projektu będzie utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zostaną podniesione kompetencje kluczowe 317 dzieci i 31 nauczycieli, w ramach projektu zakupione będą pomoce dydaktyczne, które posłużą do pracy z dziećmi.

#Fundusze Europejskie    

Całkowita wartość projektu: 1 302 362,78

Kwota dofinansowania: 1 172 087,78 zł

Accessibility Toolbar