Wykonanie usług przewozu dzieci i młodzieży w 2024r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonanie usług przewozu dzieci i młodzieży w 2024r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c0dc514-88fd-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Accessibility Toolbar