Wsparcie z rządowego programu Aktywna tablica 2020-2024

Gmina Karlino w dniu 17.08.2023r. podpisała umowę na dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 105 000,00 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Programem objęto następujące szkoły:

  1. Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Karwinie – w kwocie 35 000,00 zł
  2. Szkołę Podstawową w Karścinie – w kwocie 35 000,00 zł
  3. Szkołę Podstawową im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie – w kwocie 35 000,00 zł.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, narzędzia do terapii procesów komunikacji wraz z zestawem laptopów do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Dofinansowanie: 105 000,00 zł

Całkowita wartość: 131 250,00 zł

Data podpisania umowy: 17.08.2023r.

Flaga i godło Polski.
Flaga i godło Polski

Accessibility Toolbar