Poznaj Polskę

Plakat pokazuje jedne z najbardziej znanych miast w Polsce oraz informację na temat dotacji.

Gmina Karlino otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Całkowity koszt zadania – 94056,00 zł

Kwota dofinansowania – 72900,00 zł

Wkład własny                 – 21156,00 zł

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych klas I-III, klas IV-VIII szkół podstawowych  oraz szkoły ponadpodstawowe.

W Gminie Karlino wsparciem finansowym objęto następujące szkoły:

– Szkołę Podstawową im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie;

– Szkołę Podstawową w Karścinie;

– Szkołę Podstawową w Daszewie;

– Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Karwinie;

– Branżową Szkołę I Stopnia w Karlinie;

– Technikum w Karlinie.

Accessibility Toolbar