Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Na plakacie widnieją znaki charakterystyczne różnych popularnych bohaterów fikcyjnych oraz informacje na temat dotacji.

Gmina Karlino otrzymała dotację w ramach Priorytetu 3: na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Całkowity koszt realizacji zadania                                             – 18750,00 zł

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa – 15000,00 zł

Wysokość finansowego wkładu własnego                                –   3750,00 zł

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Przyznawane w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania,  realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

W Gminie Karlino programem zostały objęte następujące  placówki:

– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie;

– Szkoła Podstawowa w Karścinie.

Accessibility Toolbar