Informacje – Granty PPGR

W ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Gminie Karlino zgodnie z opublikowaną listą przyznano grant w wysokości 675 000,00 zł.

Po otrzymaniu środków finansowych, Gmina rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy – zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku.

Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informujemy, że ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawne oświadczenia i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się PO PODPISANIU UMOWY o powierzeniu grantu i przekazaniu gminie środków finansowych na realizację zadania.

Informacje związane z przekazaniem sprzętu rodzicom/pełnoletnim uczniom przekazane zostaną telefonicznie i  drogą elektroniczną za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego.         

Accessibility Toolbar