INFORMACJA – Granty PPGR

Informuję, że Gmina Karlino otrzymała  z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa-Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie potwierdzenie zatrudnienia byłych pracowników PPGR.

W celu zasięgnięcia opinii, która z osób (krewny w linii prostej) został pozytywnie zweryfikowany, proszę o kontakt z Zakładem Oświaty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino pok. nr 4, tel. 94 311 7780.

Accessibility Toolbar