INFORMACJA do dodatkowego naboru ogłoszonego w dniu 19.09.2022r.

W związku z dodatkowym naborem dotyczącym projektu grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” informuję iż do chwili opublikowania dzisiejszej informacji wpłynęło 61 wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego.

Oszczędności powstałe w postępowaniu przetargowym umożliwiają zakup sprzętu dla 22 uczniów. Przypominamy, że decyduje kolejność zgłoszeń.

Accessibility Toolbar