Informacja

Gmina Karlino w 2023r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania  w ramach Priorytetu 3: na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021-2025”.

Całkowity koszt realizacji zadania – 14375,00 zł

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa – 11500,00 zł

Wysokość finansowego wkładu własnego –   2875,00 zł

Głównym celem programu jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 roku.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Wsparcie finansowe obejmuje zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i realizację działań promujących czytelnictwo

W Gminie Karlino dotacją zostały objęte placówki, które otrzymały wsparcie finansowe w następującej wysokości:

– Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Karlinie na kwotę 3000,00 zł;

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Karścinie na kwotę 1500,00 zł;

– Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie na kwotę 3000,00 zł;

– Szkoła Podstawowa w Daszewie na kwotę 4000,00 zł.

Accessibility Toolbar