Granty PPGR

Gmina Karlino popisała umowę o powierzenie grantu nr 2717/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”.

Gmina Karlino otrzymała grant w wysokości 675 000,00 zł,

Projektem objęto wsparciem 270 dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz  z oprogramowaniem i akcesoriami.

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenów popegeerowskich równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Accessibility Toolbar