Granty PPGR

Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska

W dniu 9 sierpnia 2022r. Gmina Karlino otrzymała sprzęt komputerowy  dostarczony przez wykonawcę: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie, który został wyłoniony w drodze przetargu.

Zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością. Laptopy w ilości 270 szt. zostały dostarczone w terminie, zgodnie z zawartą umową.

Umowa z Wykonawcą została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”, na postawie umowy o powierzenie grantu nr 2717/2022.

Dofinansowanie projektu UE: 675 000,00 zł

Wartość projektu: 675 000,00 zł

Cel programu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

Planowane efekty: Zakupiony sprzęt posłuży jako wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w szczególności w trakcie nauki zdalnej.

Sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatne przekazany osobom, które złożyły oświadczenie i zostały pozytywnie zweryfikowane, po sprawdzeniu i oznakowaniu laptopów.

Accessibility Toolbar