„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu w Gminie Karlinie powstaną dwie Ekopracownie, w których dzieci i młodzież z naszego regionu, będą mogły w przystępny sposób poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz uczyć się o ochronie przyrody i zielonej energii.

Dofinansowaniem objęto następujące szkoły:

– Zespół Szkół w Karlinie –   w kwocie dotacji 75 000,00 zł  na realizację zadania:  „Utworzenie Ekopracowni – pracowni źródeł odnawialnych energii w Zespole Szkół w Karlinie w celu podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowaniu postaw proekologicznych” .

– Szkoła Podstawowa w Daszewie – w kwocie dotacji 47 913,63 zł na realizację zadania: „Ekopracownia szkolna przyrodnicza”.

Planowany koszt całego przedsięwzięcia to 136 876,63 zł.

Środki mogą zostać przeznaczone na przykład na zakup: sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, gier, filmów, czasopism, książek, sprzętu komputerowego i fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych (w tym tablic informacyjnych i interaktywnych).

Accessibility Toolbar