Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Gmina Karlino w dniu 26.04.2024r. podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, kierunek interwencji 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021-2025.

W tym roku dotacją objęte zostało Technikum w Karlinie w Zespole Szkół w Karlinie.

Całkowity koszt realizacji zadania – 5000,00 zł

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa – 4000,00 zł

Wysokość finansowego wkładu własnego – 1000,00 zł

Głównym celem programu jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 roku.

Cel szczegółowy 3 przyczynia się do wzmacniania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, pozwalających pokonywać ograniczenia związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Wsparcie finansowe obejmuje zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i realizację działań promujących czytelnictwo.

Accessibility Toolbar