Plan rozwoju oświaty Gminy Karlino

W zakresie kształtowania kompetencji kluczowych